PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 1931
Najnowsze aktualności:
Zmiany w Kodeksie spółek handlowych - zwiększenie transparentności zarządzania spółkami kapitałowym
2017-03-24
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotyczące m.in. sprawowania zarządu w spółkach kapitałowych, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.  
Regulamin zakładowy
2017-03-21
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadziła zmiany w kodeksie pracy dotyczące m.in. regulaminów pracy i wynagradzania, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nową regulacją, obowiązek tworzenia regulaminów mają tylko pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. 
Zmiany zasad ogłaszania wezwań na akcje spółek giełdowych
2017-03-16
Od dnia 17 marca 2017 r. nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 5% lub 10% ogólnej liczby głosów nie będzie wymagało ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji.  
Obowiązek utworzenia służby BHP
2017-03-13
Z art. 237(11) Kodeksu Pracy oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, wynika że pracodawca zatrudniający co najmniej 101 pracowników musi utworzyć służbę bhp.  
Od 25 maja 2018 r. wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
2017-03-13
W zakresie ochrony danych osobowych, od dnia 25 maja 2018 r., stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: rozporządzenie ogólne).