PL EN
Serwis
Newsletter
Zapisz się do newslettera
Liczba odwiedzin: 37140
Najnowsze aktualności:
Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym
2017-05-19
W dniu 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. Z 2017 r., poz. 796).  
Dane syndyka w CEIDG
2017-05-12
Od 1 kwietnia 2017 r. sądy zobowiązane są z urzędu wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
Brak prawa do pełnego odliczania VAT w przypadkach wynajmowania samochodów służbowych pracownikom
2017-05-12
Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejny już, niekorzystny z punktu widzenia podatników wyrok, z którego wynika, że odpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do użytku prywatnego, nie upoważnia przedsiębiorców do pełnego odliczenia VAT.  
Prawo do emerytury pozbawia świadczenia rehabilitacyjnego
2017-04-28
Prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, nie ma ubezpieczony mający ustalone prawo do emerytury, nawet w sytuacji zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego z powodu kontynuowania zatrudnienia. 
Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
2017-04-28
Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 85), w dniu 18 stycznia 2017 r. do części czwartej Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego został dodany Tytuł XI regulujący kwestię europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.